Вопрос:

Должна ли быть запрещена перевозка пассажиров на микроавтобусах в городе?

Результаты
არა 6530 Голос
დიახ 5851 Голос
10%
დიახ
37%
დიახ, მაგრამ ისინი უნდა ჩანაცვლდეს შესაბამისი რაოდენობის ავტობუსებით
28%
არა
5%
არა, პირიქით, უნდა გაიზარდოს მათი რაოდენობა
20%
არა, მაგრამ უნდა შემცირდეს მარშრუტების და, შესაბამისად, მიკროავტობუსების რაოდენობა. მათ მრავალრიცხოვან სატრანსპორტო კვანძებში უნდა შეასრულონ მხოლოდ მოკლე დისტანციაზე მგზავრთა მიყვანის ფუნქცია