შეკითხვა:

უნდა შეეძლოს თუ არა ყველა სოციალურად დაუცველ პირს უფასო მუნიციპალური სასადილოების მომსახურებით სარგებლობა?

შედეგები
არა 816 ხმა
დიახ 11564 ხმა
76%
დიახ
17%
დიახ, არა მარტო სოციალურად დაუცველ პირებს, არამედ ყველა მსურველს უნდა შეეძლოს ამ მომსახურებით სარგებლობა
7%
არა

2016 წელს უფასო მუნიციპალური სასადილოებისთვის თბილისის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 14.5 მლნ ლარი დაიხარჯა. აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ პირებს შეუძლიათ. 2016 წელს 36 ათასამდე ადამიანმა ისარგებლა ამ მომსახურებით, თუმცა ეს თანხა არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ყველა მსურველი დაეკმაყოფილებინა. 5 ათასამდე სოციალურად დაუცველი პირი მომლოდინეთა რიგებში აღმოჩნდა.