შეკითხვა:

უნდა გაუქმდეს თუ არა ტროტუარებზე გამოყოფილი პარკირების ადგილები?

შედეგები
არა 1125 ხმა
დიახ 11225 ხმა
35%
დიახ
56%
დიახ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაჩნდება პარკირების ახალი ადგილები
9%
არა