შეკითხვა:

კერძო კომპანიის ხელში უნდა იყოს თუ არა ქალაქში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ოპერირების უფლებამოსილება?

შედეგები
არა 5831 ხმა
დიახ 6548 ხმა
9%
დიახ
44%
დიახ, მაგრამ ამჟამინდელისგან განსხვავებული პირობებითა და ვალდებულებებით
47%
არა

თბილისში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ოპერირებას 2007 წლიდან კერძო კომპანიის შპს „სი-ტი პარკი“ ახორციელებს.