შეკითხვა:

უნდა გართულდეს თუ არა მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა?

შედეგები
არა 1098 ხმა
დიახ 11253 ხმა
52%
დიახ
39%
დიახ, ცენტრალურ უბნებში უნდა გართულდეს, ხოლო გარეუბნებში - გამარტივდეს ან იგივე დარჩეს
6%
არა
3%
არა, პირიქით, კიდევ უნდა გამარტივდეს