შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ყველასთვის უფასო?

შედეგები
არა 11810 ხმა
დიახ 571 ხმა
5%
დიახ
16%
არა
37%
არა, მხოლოდ სოციალურად დაუცველთათვის, სტუდენტებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის უნდა იყოს უფასო
42%
არა, მხოლოდ სოციალურად დაუცველთათვის, სტუდენტებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის უნდა იყოს შეღავათიანი ფასი