შეკითხვა:

უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ქალაქის ბიუჯეტიდან პროფესიონალური სპორტული კლუბები (მაგალითად, საფეხბურთო, საკალათბურთო, სარაგბო კლუბები)?

შედეგები
არა 5914 ხმა
დიახ 6466 ხმა
29%
დიახ
23%
დიახ, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში
48%
არა

პროფესიონალური სპორტული კლუბი ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან ამჟამად არ ფინანსდება.