შეკითხვა:

უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ქალაქის ბიუჯეტიდან პროფესიონალური სპორტული კლუბები (მაგალითად, საფეხბურთო, საკალათბურთო, სარაგბო კლუბები)?

შედეგები
არა 5902 ხმა
დიახ 6460 ხმა
29%
დიახ
23%
დიახ, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში
48%
არა

პროფესიონალური სპორტული კლუბი ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან ამჟამად არ ფინანსდება.