შეკითხვა:

ემხრობით თუ არა სკვერების/პარკების პრივატიზებას?

შედეგები
არა 7388 ხმა
დიახ 4992 ხმა
7%
დიახ
33%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით თუ შეუნარჩუნდება სარეკრიაციო ფუნქცია
60%
არა