შეკითხვა:

სრულად უნდა დაფაროს თუ არა სახელმწიფომ სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვის განათლების ხარჯები

შედეგები
არა 7370 ხმა
დიახ 5010 ხმა
40%
დიახ
6%
არა
21%
არა, უნდა დაფაროს მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის საჯარო დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბავშვების განათლების ხარჯები
33%
არა, უნდა დაფაროს მხოლოდ იმ ბავშვების განათლების ხარჯები, რომლებიც სოციალური მდგომარეობის გამო საჭიროებენ დახმარებას

ამჟამად თბილისის ბიუჯეტიდან სრულად ფინანსდება მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის საჯარო დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბავშვების განათლების ხარჯები. 2017 წელს თბილისის ბიუჯეტიდან ამ მიზნით დაახლოებით 95 მლნ ლარი არის გამოყოფილი.