შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (სამარშრუტო ავტობუსი და მიკროავტობუსი) პრივატიზებული?

შედეგები
არა 6103 ხმა
დიახ 6278 ხმა
33%
დიახ
18%
დიახ, მაგრამ მხოლოდ სამარშრუტო მიკროავტობუსები და არა - ავტობუსები
49%
არა

პრივატიზება არის სახელმწიფო საკუთრების კერძო მფლობელობაში გადაცემა. მიჩნეულია, რომ პრივატიზება კომპანიის მუშაობას უფრო ეფექტიანს ხდის.

თბილისში ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სახელმწიფოს მფლობელობაშია, გარდა სამარშრუტო მიკროავტობუსებისა. შპს ,,თბილისის მიკროავტობუსი“, რომელიც 2011 წელს დაარსდა, თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული ოთხი კომპანიის - შპს ,,თბილ ლაინის“, შპს ,,კაპიტალ გრუპის“, შპს ,,ფაბლიქ ქარის“ და შპს ,,თბილ ქარის“ მართვას ახორციელებს. აღნიშნულმა კომპანიებმა ოცი წლის ვადით თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა მოიპოვეს.