შეკითხვა:

უნდა აიკრძალოს თუ არა ქალაქში სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანა?

შედეგები
არა 6530 ხმა
დიახ 5851 ხმა
10%
დიახ
37%
დიახ, მაგრამ ისინი უნდა ჩანაცვლდეს შესაბამისი რაოდენობის ავტობუსებით
28%
არა
5%
არა, პირიქით, უნდა გაიზარდოს მათი რაოდენობა
20%
არა, მაგრამ უნდა შემცირდეს მარშრუტების და, შესაბამისად, მიკროავტობუსების რაოდენობა. მათ მრავალრიცხოვან სატრანსპორტო კვანძებში უნდა შეასრულონ მხოლოდ მოკლე დისტანციაზე მგზავრთა მიყვანის ფუნქცია