შეკითხვა:

უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა ქალაქის ბიუჯეტიდან რელიგიური ორგანიზაციები?

შედეგები
არა 10523 ხმა
დიახ 1857 ხმა
4%
დიახ
7%
დიახ, უნდა ფინანსდებოდეს მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესია;
4%
დიახ, უნდა ფინანსდებოდეს მხოლოდ ტრადიციული (მართლმადიდებლური, ისლამური, იუდეური, რომაულ–კათოლიკური და სომხური სამოციქულო აღმსარებლობის) რელიგიური გაერთიანებები.
85%
არა

2016 წელს თბილისის ბიუჯეტიდან რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გამოიყო
დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი (სამშენებლო და კეთილმოწყობის სამუშაოები,
სამშენებლო მასალების შეძენა)