შეკითხვა:

უნდა გაუქმდეს თუ არა ფეხით მოსიარულეთათვის მეტალის მიწისზედა გადასასვლელი ხიდები?

შედეგები
არა 5825 ხმა
დიახ 6556 ხმა
6%
დიახ
18%
დიახ და ისინი უნდა ჩანაცვლდეს მიწისზედა შუქნიშნიანი გადასასვლელებით
6%
დიახ. ასევე, უნდა გაუქმდეს მიწისქვეშა გადასასვლელები და ისინი უნდა ჩანაცვლდეს მხოლოდ მიწისზედა შუქნიშნიანი გადასასვლელებით
23%
დიახ, მაგრამ ისინი უნდა ჩანაცვლდეს მიწისქვეშა გადასასვლელებით, რათა ტრანსპორტის მოძრაობა არ შეფერხდეს
47%
არა