შეკითხვა:

უნდა დაფინანსდეს თუ არა ქალაქის ბიუჯეტიდან თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების აღსანიშნავი ღონისძიებები?

შედეგები
არა 3329 ხმა
დიახ 9051 ხმა
56%
დიახ
4%
დიახ, მხოლოდ თბილისობის აღსანიშნავი ღონისძიებები
13%
დიახ, მხოლოდ ახალი წლის აღსანიშნავი ღონისძიებები
27%
არა

2016 წელს ახალი წლის აღსანიშნავი ღონისძიებებისთვის თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 3 მილიონი ლარი გამოიყო, ხოლო თბილისობის დღესასწაულისთვის - 2 მილიონ ლარამდე.